Najczęściej zadawane pytania

Dla kogo organizowane są szkolenia bhp?

Nasza firma bhp oferuje dedykowane szkolenia zarówno dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, jak również dla pracowników administracyjno – biurowych, dla pracowników inżynieryjno – technicznych, dla pracowników robotniczych. Kurs bhp jest z zasady powtórką dotyczącą podstawowej wiedzy na temat bhp, a także zapoznaniem się z nowymi rozwiązaniami w tej dziedzinie. Szkolenia BHP odbywają się przed dopuszczeniem pracownika do pracy w nowym miejscu.

Jak często powinny odbywać się takie szkolenia?

Szkolenia odbywają się cyklicznie, w zależności od zapotrzebowania. Należy pamiętać, że przez cały czas trwania zatrudnienia w danym zakładzie pracy należy powtarzać szkolenie bhp. Co ile lat oraz w jakiej formie – zależy to oczywiście od wykonywanego zwodu oraz warunków w jakich wykonywana jest praca.

Jak wygląda przykładowe szkolenie bhp?

Pracownik przed przystąpieniem do pracy jest informowany o instrukcji pracy na swoim stanowisku oraz ewentualnych przywilejach i zakazach. Szkolenie zawiera również informacje na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Jak długo jest ważne szkolenie bhp?

Zależy to od tego, czy jest to szkolenie wstępne (zwykle jest to okres 1 roku od rozpoczęcia pracy) czy też okresowe (zwykle od 3 do 6 lat). W przypadku pracy na wysokości szkolenie okresowe może mieć miejsce co rok.

Czy szkolenie bhp jest obowiązkowe?

Każdy pracownik powinien zapoznać się z podstawowymi zasadami bhp. Dopuszczalne jest zwolnienie kogoś z takiego szkolenia m.in. pod warunkiem, że odbył już podobny kurs w innej pracy. Niezbędna w monitorowaniu odbywanych kursów jest karta szkolenia bhp. Każdy pracownik przed podjęciem pracy ma obowiązek dostarczyć pracodawcy taki uzupełniony dokument.

Jak kształtuje się cena za szkolenie w zakresie BHP?

Poszczególne szkolenia wyceniane są zgodnie z dostępnym na naszej stronie cennikiem. Koszty kursów uzależnione są od tematyki i zakresu danego szkolenia. Szczególnie polecaną formą opieki nad zakładem pracy jest stały nadzór bhp, również znajdujący się w zakresie naszych usług BHP.
Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem szkoleń BHP.

Kontakt

Zadzwoń lub napisz

SafetyPro Szkolenia BHP i obsługa BHP

Ul. Szymańskiego 1/7
42-400 Zawiercie
609227082